Novinky Treba vedieť

Prečo IT Outsourcing od upIT?

Prečo skúsiť IT Outsourcing?

Bez počítačov, účtovníctva alebo komunikácie s úradmi si dnes asi len ťažko vieme predstaviť podnikanie. Svet je preplnený informačnými technológiami, počnúc základnými kancelárskymi programami ako Word, či Excel, emailovou komunikáciou, webovou stránkou, končiac účtovnými programami, či rôznymi ďalšími špecifickými aplikáciami, ktoré napríklad zvyšujú efektívnosť procesov v rámci podnikania – napríklad nástroje na komunikáciu, či riadenie projektov. Nehovoriac o ďalších súčastiach IT ako napr. počítačových sieťach a službách v nich. Taktiež s postupným zvyšovaním počtu zamestnancov a tým aj počítačov vo firme prichádza na rad otázka, ako ich efektívne a bezpečne prepojiť, ako zabezpečiť efektívnu komunikáciu medzi zamestnancami, či tímami ľudí, ako uľahčiť zdieľanie dokumentov, či znalostí, prípadne ak je potrebná inštalácia servera a s ním potrebných služieb so zreteľom na správne, bezpečné a spoľahlivé fungovani, stáva sa z toho komplexná oblasť. Celosvetovým trendom je tak aktuálne presunutie týchto činností – správy a rozvoja IT na dodávateľské firmy, inými slovami, hovoríme o outsourcing IT služieb. Prečo je tomu tak?

Podnikateľ by sa mal venovať podnikaniu

Vrámci mnohých firiem je dnes správa IT jednou z ich činností. V súčasnej dobe je to nevyhnutné, keďže bez potrebnej automatizácie procesov a nasadenia informačnej a komunikačnej techniky sa žiadna firma nezaobíde. Jeden z hlavných princípov úspešnosti hovorí, že je potrebné sa v čo najväčšej miere zamerať na jednu činnosť a investovať do nej všetku energiu a čas. Iba vtedy je možné dosiahnuť tie najlepšie výsledky. Premietnuté do podnikania – akonáhle svoju energiu, čas aj pozornosť delíte na viacero činností, efektivita začína prudko klesať. Preto je výhodnejšie prenechať takéto činnosti na odborníkov v danej oblasti, čím ušetríte svoj čas, ktorý môžete venovať svojmu podnikaniu. 

FOTO: pexels.com

Ušetrenie nákladov

IT Outsourcing vašu spoločnosť dokáže odbremeniť od zbytočných nákladov v rôznych oblastiach:

 • Manažment oddelenia – o chod celého IT sa postará dodávateľ, ktorý s vami konzultuje každú jednu činnosť, navrhuje vylepšenia s ohľadom na vaše interné procesy, máte k dispozícii tiketový systém na zadávanie požiadaviek, sledovanie ich stavu
 • Mzdové náklady – nemusíte platiť tím špecialistov, odpadávajú náklady na vzdelávanie vlastných zamestnancov, preplácanie ich dovoleniek a pod.
 • Technológie a ich obnova – v rámci outsourcingu bývajú často ponúkané aj služby v podobe nasadzovania nových technológií, prípadne optimalizácia tých existujúcich s cieľom zvýšenia efektivity
 • Ďalšie prevádzkové náklady – nemusíte platiť, mať vyhradený napr. priestor pre takéto oddelenie a pod. 
 • Veľkoobchodné ceny – tým, že firmy, ktoré poskytujú IT outsourcing majú viacerých klientov, majú u dodávateľov dohodnuté lepšie ceny, z čoho profitujete Vy, ako koncový zákazník.
FOTO: pexels.com

Prečo si vybrať IT Outsourcing od upIT?

Je množstvo firiem, ktoré ponúkajú služby IT outsourcingu. My sa však snažíme svojim klientom vždy ponúknuť niečo navyše:

 • Ľudský a profesionálny prístup – Zakladáme si na tom, že každý aspekt našej spolupráce vám podrobne vysvetlíme, oboznámime Vás pri každom riešení s jeho výhodami, či nevýhodami. Snažíme sa vybrať vždy najoptimálnejšie riešenie z hľadiska potreby, použiteľnosti, spoľahlivosti i ceny. Pracujeme s overenými riešeniami, ktoré máme nasadené u viacerých klientov
 • Snažíme sa problémom v prvom rade predchádzať – Správu IT staviame v prvom rade na kvalitnom monitoringu vašich počítačov, serverov, či siete. Sledujeme rôzne metriky, ktoré nám dokážu včas poukázať na vznikajúci problém (málo miesta na disku, málo RAM), prípadne nás okamžite upozorniť na prípadný výpadok. To nám umožňuje o probléme vedieť skôr, ako nám ho napríklad nahlási váš zamestnanec, prípadne ho do tej doby už aj vyriešiť
 • Zmluvne garantované reakčné časy – Svojim klientom garantujeme čas, do ktorého začneme vzniknutý incident riešiť. Väčšinou je však táto doba omnoho kratšia a reagujeme na Vaše požiadavky do niekoľkých minút
 • Jednoduchý prístup k odborníkom – Jedna vec sú IT technológie, druhá, často dôležitejšia – ľudský faktor – odborník, alebo tím odborníkov v danej oblasti. Náš upIT tím je tvorený odborníkmi v danej oblasti s viac ako 10-ročnými skúsenosťami v oblasti správy IT a návrhu nových riešení
 • Flexibilná správa – nastavenie vhodného typu spolupráce presne podľa vašich potrieb s cieľom ušetrenia nákladov. Potrebujete spravovať IT len niekoľko hodín do týždňa? Žiadny problém!
 • Prehľad vo výdavkoch na IT – Poskytneme Vám pravidelné reporty o výdavkoch vynaložených na hw, služby a správu IT
 • Niesme len správa IT – udržiavať funkčné IT už dávno nestačí. Ak chcete byť vždy o krok vpred pred konkurenciou, potrebujete niečo viac. Svojim klientom neponúkame iba riešenie problémov ale aj zavádzanie nových postupov, automatizovanie procesov, či nasadzovanie nových toolov na podporu komunikácie v rámci firmy, riadenia projektov, či zdieľania znalostí. A samozrejme mnoho iného 🙂 
 • Bezplatný audit – Svojim klientom poskytujeme na začiatku spolupráce bezplatný hĺbkový audit celého prostredia s cieľom zmapovať celé prostredie klienta a neskôr postupne navrhnúť zlepšenia a optimalizovať používané technológie. Nájdené kritické problémy v infraštruktúre sú samozrejme riešené okamžite.